در شهر شما چه مراکز فرهنگی برای کار جهادی هست که بتوانیم در آنها مفید باشیم؟

سلام دوستان

می خواستم بدونم میشه یه پست ایجاد کنیم برای اطلاع رسانی از مراکز فرهنگی بانوان یعنی جاهایی که بانوان بتونن توش فعالیت کنند،

یه پست بود اما اون مکان ها فقط برای شرکت کردن