راهکارهای عملی مراقبه و محاسبه و تجربه های موفق برای ترك بدی ها

دوستان عزیزم سلام

میخواستم درباره راهکارهای عملی مراقبه و محاسبه صحبت کنیم

من نمیدونم دقیقا باید چکار کنم.من فقط