چگونه نگاه صفر و صدی و احساس کمال گرایی منفی را در خود به تعادل برسانیم

سلام

کسی هست بتونه بهم راه حل یا مشورت بده که بتونم با کمال گرایی و نگاه صفر تا صدی م مبارزه کنم؟

بانو