بهترين روز عمرم

من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
كه تو خلق شده ای برای من
تا زیباترین زندگی را برایم بسازی


عزیزم
از صمیم قلبم سالروز عقد زندگی مشترکمان را
 تبریک ميگم بهت
، مبارگ گلم خيلي دوست دارم 
                                عشقمي

flower_038.gif

دلتنگي

لحظاتي در زندگي وجود دارند كه

 

آنقدر دلتنگ كسي مي شويد كه


فقط مي خواهيد او را از رويايتان


بر چينيد و در واقعيت درآغوش بكشيد


براي نازنين ترين همسر دنيا

  

    مجيد گلم
آغـــــوشـــ تـــــــــــو

               
امــــــــن
تــــریـــــــــــــن
 جــــــایــــــ دنــــیــــاســــــــتـــــــ

 

 خیلی دوستت دارمــــــــــــ